Po prostu kąpiel i wszystko co do niej potrzebne wymagane!